طرح توجیهی تولید دارو برای بیماری ام اس

کارفرما: مراکز رشد دانشگاه 
سرمایه گذاری ثابت طرح:  25000 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 1000 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری: 26000 میلیون ریال
سال ارائه طرح: پاییز 1394
مکان طرح: خراسان رضوی

عنوان کامل این طرح” استفاده از نانوذرات شبه ويروسی در تحويل دهی RNA تداخل گر به منظور کنترل و درمان بيماری Multiple Sclerosis (MS)” می­باشد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با توجه به رشد تحصیلات عموم مردم و نیز توجه ویژه آنها به امر درمان، استفاده از محصولات بیوتکنولوژی می‌تواند بیش از پیش مهم به شمار آید. لذا استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های روز دنیا جهت تولید این محصولات می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در سهم بازار تولید‌کنندگان ایفا نماید.