طرح کسب و کار هم آموز گستر

کارفرما:شرکت هم آموز گستر
سرمایه گذاری ثابت طرح: 198 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 200 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری: 398 میلیون ریال
سال ارائه طرح:بهار1394
مکان طرح: خراسان رضوی، مشهد

جوامع توسعه یافته همواره مدیون افراد و سازمان‌های یادگیرنده و یاد دهنده هستند. لذا  آموزش مهم‌ترین ابزار تغییر است و ارتقای آموزش از جمله مهم‌ترین پایه‌های سند چشم انداز محسوب می‌شود. از جمله مهم‌ترین معیار‌های این ارتقا نیز می‌توان به تولید و بهبود محتوا و محصولات کمک آموزشی و سرگرمی در حوزه آموزش علوم گوناگون اشاره نمود که نقش به سزایی در روند آموزش دانش‌آموزی و دانشجویی و افزایش انگیزه آنها در فراگیری علوم، دارا خواهد بود. لذا تدوین محتوای مناسب جهت آموزش و یا محتوای کمک آموزشی نقش به سزایی در دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز کشور دارد.