امکان سنجی گلخانه توت فرنگی

کارفرما:دانشگاه آزاد رودهن
مدل سرمایه گذاری: BOLT
سرمایه گذاری ثابت طرح: 47475 میلیون ریال
سرمایه  در گردش: 22691 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری: 70166 میلیون ریال
سال ارائه طرح:خردادماه 1400
مکان طرح: رودهن

گلخانه یکی از راه حل های مدرن برای مبارزه با سرما، گرما و کم آبی می باشد و در بسیاری از کشور های قطبی یا کشور های استوایی که دارای آب و هوای سرد یا گرم هستند و یا با مشکل کم آبی رو به رو هستند، احداث گلخانه می تواند بهترین گزینه برای تولید میوه و سبزیجات در این مناطق باشد. با توجه به نیاز روزافزون بازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل این روش تولید و کشت، امروزه به یکی از سود آورترین بخش های کشاورزی تبدیل شده است. تکنیک کشت بافت طی چند دهه گذشته به عنوان ابزاری کارامد در ریزازدیادی، تکثیر، اصلاح و تولید گیاهان در شرایط کنترل شده درون شیشه ای در مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.