امکان سنجی آشیانه هواپیما

کارفرما:شرکت هواپیمایی ایران ایرتور
مدل سرمایه گذاری طرح:سرمایه گذاری به روش BOLT
سرمایه گذاری ثابت طرح:6103587 میلیون ریال
سرمایه  در گردش:156213 میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری:6259800 میلیون ریال
سال ارائه طرح:تیرماه 1400
مکان طرح:فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

یکی از مکان‌های مهم در فرودگاه هنگرها یا همان آشیانه‌های تعمیر و نگه‌داری هستند. این مکان که عموما سوله‌های بزرگ بدون ستون هستند قابلیت جا دادن هواپیمای  هدف را درخود دارا می باشند. بسته به ظرفیت هنگرها این تعداد می‌تواند متفاوت باشد. عملیات تعمیر و نگه‌داری هواپیما برای به کارگیری ایمن هواپیما بسیار ضروری است. بنابراین این بخش حتما در فرودگاهها وجود داشته و بر ساخت آن نیز تمرکز میشود مخصوصا توسط ایرلاینهای معتبر و دارای هواپیماهای متعدد زیرا باعث افزایش ایمنی و همچنین کاهش هزینه های این مجموعه ها میگردد.