شتابدهی و سرمایه گذاری بر استارتاپ ها

  • خانه
  • /
  • services
  • /
  • شتابدهی و سرمایه گذاری بر استارتاپ ها

شرکت ثروت آفرین شمس یک شرکت دانش بنیان می باشد و یکی از خدمات اصلی آن انجام فعالیت های شتابدهی(مشاوره، سرمایه گذاری مالی، جذب سرمایه گذار خطرپذیر، آموزش و تحقیقات بازار، حمایت علمی و فنی) برای طرح ها، ایده ها و کسب و کارهای نوپا می باشد. این شرکت با سرمایه گذاری و شتابدهی بر استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا سعی در به حداقل رساندن ریسک این کسب و کارها دارد.

ثروت آفرین شمس

ثروت آفرین شمس