تهیه و تدوین مطالعات امکانسنجی

هر تحولی در کسب و کار نیاز به یک طرح امکانسنجی دارد. مطالعات امکانسنجی اهداف و مقاصد شما را تعیین و عواملی از بازار که به ماندگاری پروژه شما کمک می کند را ارزیابی می کند. همچنین شما را در درک هزینه های تسهیلات خود و همچنین پتانسیل های درآمدزایی آن یاری می کند. یک طرح کسب و کار برنامه ای مشخص برای کسب و کار شما می باشد و اطلاعات مشخصی درباره نیاز یک پروژه برای پایداری آن ارائه می دهد. مطالعات امکانسنجی شرکت ثروت آفرین شامل بخش های زیر می باشد:

  • تهیه و تدوین طرح های توجیهی و امکانسنجی در چارچوب ضوابط بانکی کشور
  • مطالعات بازار
  • مطالعات فنی
  • مطالعات اقتصادی
  • مطالعات زیست محیطی
ثروت آفرین شمس

ثروت آفرین شمس